បើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជ្ញាកណ្តាល និងចៅក្រមកីឡាវ៉ូវីណាម

0
19957

ភ្នំពេញ៖ សហព័ន្ធកីឡាវ៉ូវីណាមកម្ពុជាបានកំណត់ពីកាលបរឲ្យច្ឆេទរួចហើយដើម្បីរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជ្ញាកណ្តាល និងចៅក្រមកម្ពុជាជាលើកដំបូងដើម្បីត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី២ ។

អនុប្រធានទី១នៃសហព័ន្ធកីឡាវ៉ូវីណាមកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍សហព័ន្ធនឹងអញ្ជើញលោកគ្រូធំប្រចាំសហព័ន្ធពិភពលោក(Grand master)គឺលោកង្វៀង វ៉ាន់ជៀវខ្សែក្រវ៉ាត់៩ដាន់ជាអនុប្រធានទីមួយសហព័ន្ទវ៉ូវីណាមពិភលោកនិងជាប្រធានបច្ចេកទេសវ៉ូវីណាមពិភពលោកចូលរួមបើកវគ្គដល់អាជ្ញាកណ្តាល និងចៅក្រមកម្ពុជារយៈពេល៣ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ដល់១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨៕

photo_2018-03-05_08-40-01

Facebook Comments
Loading...