ការប្រកួតហែលទឹកពានរង្វាន់តេជោ ហ៊ុន សែន លើកទី៣ ឆ្នាំ២០១៨

0
23983

គំពង់ចាម៖ ការប្រកួតហែលទឹកដណ្ដើមពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុន សែនលើកទី៣សម្រាប់ឆ្ន់២០១៨នេះនឹងធ្វើពីថ្ងៃទី១២ដល់១៣មករានេះហើយនៅមជ្ឈមណ្ឌលហែលទឹកតេជោសែននាខេត្តកំពង់ចាម ។

សម្រាប់ការប្រកួតនេះ យើងបែងចែក តាមកម្រិតអាយុ របស់កីឡាករ-កីឡាការិនីចំនួន៤កម្រិត រួមមាន៖ កម្រិតទី១ កុមារា -កុមារី ដែលមានអាយុក្រោម១៣ឆ្នាំ គិតត្រឹមថ្ងៃប្រកួត កម្រិតទី២ កុមារា-កុមារី ដែលមានអាយុក្រោម១៨ ឆ្នាំគិតត្រឹមថ្ងៃប្រកួត កម្រិតទី៤ ក្រុមកីឡាករ-កីឡាការិនី ជម្រើសជាតិ និងកម្រិតទី៤ ក្រុមឡាករ-កីឡាការិនីជនពិការ។ មានកីឡាករ-កីឡាការិនីចូលរួមចំនួន១១៥នាក់មកពី៨ក្លិបដែលការប្រកួតមានចំនួន២៩វិញ្ញាសាឯណោះ ។

photo_2018-01-11_06-45-38

Facebook Comments
Loading...