នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនឹងសុំទោសចំពោះការរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារនៅក្នុងប្រទេស

0
109119

ថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកMalcolm Turnbullបានិយាយថា គាត់សុំធ្វើការអភ័យ ទោសចំពោះជនរួមជាតិរបស់គាត់ ចំពោះការរំលោភបំពានលើផ្លូវភេទកុមារដែលចេះតែមានការកើនឡើ ង នៅក្នុងប្រទេសនេះ។

image

ការសន្យាសុំទោសនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ដែលបាន ធ្វើការសនិដ្ឋានក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំនេះដោយបានរកឃើញថាមានដល់រាប់ពាន់ករណីនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារ។

បទល្មើសឧក្រឹដ្ឋនេះកើតឡើងច្រើនបំផុតនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយដូចជាព្រះ វិហាសាសនា សាលារៀន និងក្លឹបកីឡាជាដើម៕

 

Facebook Comments
Loading...