សិចរបស់មនុស្សខុសពីសត្វត្រង់ណា? (វគ្គទី៤)

0
42846

ក្រៅពីបញ្ហាខាងលើនេះហើយអ្នកទាំង២ត្រូវមានការយល់ចិត្តគ្នាដូចខាងក្រោម៖
–ត្រូវដឹងថាការរួមភេទយូរៗម្តង នាំឲ្យឆាប់កើតមានការចេញទឺកកាម ប៉ុន្តែបើការរួមភេទបានញឹកញាប់ នឹងអាចពន្យារការបញ្ចេញទឹកកាមបាន។
–ការបណ្តែតបណ្តោយចិត្តឲ្យហោះហើរទៅក្នុងរូប រស ក្លិនសម្លេងអាចជួយឲ្យកើតមានការចេញទឹកកា មបានយ៉ាងឆាប់រហ័ដូចគ្នាដែរ។ដូចនេះត្រូវចេះទប់សង្កត់ឬគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកុំឲ្យរំភើបពេក។
–ការស៊កអវៈយវៈភេទចូលទៅគឺជាពេលវេលាដែលអារម្មណ៍មានការរំភើបបំផុត បើឆ្លងកាត់ពេលវេលា នេះបានសូបកុំអាលបំបោលខ្លាំងពេក ។ឯភាគីខាងស្រីវិញប្រសិនបើចាប់ផ្តើមស្រៀវស្រើបខ្លាំងក៏កុំសូវ ធ្វើចលនាដែរ បើមិនដូច្នោះទេ អ្វីៗនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងពេលនោះហើយ។
–កិរិយានិង កាយវិការរបស់ស្ត្រីក៏ជាមូលហេតុនៃការឆាប់បាញ់ចេញទឹកកាមដែរ ដូចជាទឹកមុខបញ្ហាញ ចេញនូវភាពស្រៀវស្រើបខ្លាំង សម្លេងថ្ងួចថ្ងូរដោយភាពស្រណុកសុខស្រួល ការរមួលខ្លួនដោយអារម្ម ណ៍រវើរវាយខ្លាំងរ រួមទាំងទឹករំអិលដែលហូរចេញមកក៏អាចពន្យុះអារម្មណ៍បុរសបានមិនតិចដែរ។ដូច នេះភាគីស្ត្រីត្រូវចេះអត់ធ្មត់នៅឲ្យស្ងៀមខ្លះដើម្បីបន្ថយភាពរំភើប រហូតអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បាន ទើបចាប់ផ្តើមសារជាថ្មីទៀត។….(សូមរង់ចាំអានវគ្គបញ្ចប់)
Sexual_performance_880x

Facebook Comments
Loading...