ប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់១១.០០០នាក់ក្នុងសង្គ្រាមរំដោះទីក្រុងMosul

0
69871

តាមរបាយការណ៍របស់APបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការណ៍រំដោះទីក្រុងMosulរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានចំណាយខ្ពស់ណាស់។មានជនស៊ីវិលប្រមាណពី៩.០០០ទៅ១១.០០០នាក់បាន ស្លាប់។

'None of this was worth it': Up to 11,000 civilians killed in battle to free Mosul, AP probe reveals

ការស៊ើបអង្កេតបានធ្វើក្នុងលក្ខណៈឯករាជ្យដោយប្រមូលទិន្នន័យពីអង្គការមិនមែន រដ្ឋាភិបាលនិងមានកត់ឈ្មោះអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ៩.៦០៦នាក់។

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀត ថាក្នុងចំណោមនោះមាន៣.២០០នាក់បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារពីកងទ័ពសម្ព័ន្ធ មិត្តអាមេរិក-អ៊ីរ៉ាក់ដូចជាការវាយប្រហារតាមអាកាសការបាញ់ផ្លោង ក្នុងចន្លោះពីខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧៕

ប្រភព៖ RT News

Facebook Comments
Loading...