តើស្រីដល់ចំណុចកំពូលយ៉ាងម៉េចទៅ?…

0
22034

បើប្រៀបធៀបរវាងបុរសនិងស្ត្រី បុរសនាកិរិយាសាមញ្ញច្រើនក្នុងការដល់ចំណុចសុខស្រួល និងគ្រាន់តែឲ្យលឹង្គងើបរឹងបាញ់ទឹកកាមក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះ គេនឹងបានដល់ចំណុចសុខស្រួលជា មិនខានឡើយ។ចំណែកស្ត្រីពុំមែនតែម្តងប៉ុណ្ណោះទេ ស្ត្រីខ្លះរួមភេទបានតែម្តងក៏បានដល់ចំណុចស្រណុកស្រួលកំពូលជាប់ៗគ្នារហូតដល់ទៅ២ឬ៣ដង។

ខុសគ្នាពីស្ត្រីខ្លះដែលស្ទើរតែមិនដែលស្គាល់ពាក្យថាស្រណុកស្រួលកំពូលម្តងណាឡើយ។រឿងដែលមនុស្សទូទៅចង់ដឹងគឺថាតើមានបច្ច័យអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីដល់ចំណុចកំពូល? តាមការស្រាវជ្រាវបានឲ្យ ដឹងថា ការដែលស្ត្រីដល់ចំណុចសុខស្រួលកំពូលនោះមិនទាក់ទងទៅនឹងភាពធំឬតូចនៃអវៈយវៈភេទ របស់បុរសនោះទេ ប្រការសំខាន់គឺស្ថិតនៅលើអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងពីរនិងបរិយាកាសក្នុងខណៈនោះ តែម្តង។ភាពស្រណុកសុខស្រួលរបស់មនុស្ស ក្រៅពីបានទទួលឥទ្ធិពលអ័ម៉ូនភេទហើយនោះថែមទាំង គ្រប់គ្រងដោយខួរក្បាលខ្លួនឯងទៀតផង៕

image

Facebook Comments
Loading...