បុរសឥណ្ឌា៣នាក់ត្រូវតុលាការកាត់ទោសពីបទរំលោភនិងសម្លាប់

0
21666

បុរស៣នាក់មានអាយុក្នុងចន្លោះប្រមាណ២០ឆ្នាំជាងបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន ពេលនេះតុលាការក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង របស់ពួកគេហើយគឺប្រហារជីវិត។

_98963201_mediaitem98963200

នារីរងគ្រោះជាមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍Marathaជាន់ខ្ពស់ដែលនៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះមនុស្សប្រុសមិនអាចរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីភេទបានទេ។

បទឧក្រឹដ្ឋនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌារស់ណៅក្នុងសហគមន៍Marathasរាប់លាននាក់ បានចេញមកតវ៉ាដោយស្ងៀមស្ងាត់ទូទាំងភាគខាងលិចនៃរដ្ឋMaharashtea។គួរបញ្ជាក់ថាទាំងនារីរងគ្រោះនិងជនល្មើសរស់នៅក្នុងភូមិKorpadi។បទឧក្រឹដ្ឋមួយនេះបានបង្ករឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នាទៅនឹងការរំលោភសម្លាប់នារីម្នាក់នៅលើរថយន្តក្រុងកាលពីឆ្នាំ២០១២នៅក្នុងទី ក្រុងញូដេលីដែរ៕

Facebook Comments
Loading...