មេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់បញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧នាក់មិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ៥ឆ្នាំ ជូនតុលាការកំពូល

0
52289

ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ក្រុមមេធាវីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានដាក់ភ័ស្ដុតាងសំខាន់ៗចំនួន៣បន្ថែមទៀត ទៅកាន់តុលាការកំពូល ពាក់ព័ន្ធពាក្យបណ្ដឹងសុំរំលាយ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ហើយបន្ថែមលើនេះភ័ស្ដុតាងសំខាន់ៗទាំងនោះ ក៏មានបញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧នាក់ ដោយស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូល ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល៥ឆ្នាំ។

បញ្ជីឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន១១៧រូប ដែលប្រឈមមិនឲ្យចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ រយៈពេល៥ឆ្នាំ នៅខាងក្រោមនេះ៖

ប្រភព៖ Freshnews

Facebook Comments
Loading...