បុរសអាចប្រតិបត្តិតាមកិច្ចឲ្យច្រើនឡើងបានយ៉ាងណា?

0
19052

តាមដែលអ្នកជំនាញបានជជែកគ្នារួចមកហើយក្នុប្រធានបទខាងលើដែលថាបុរសអាចនឹងប្រតិបត្តិភារកិច្ចបែបអត្តនោម័តឲ្យបានច្រើនឡើង បានយ៉ាងណានោះគេក៏នឹងដឹងថាវាជាការលំបាកសម្រាប់បុរសខ្លះ ដែលចង់បន្ធូរអារម្មណ៍បានដោយប្រាសចាកការសំអាងទៅលើរូបមន្តខ្លះៗដោយធ្វើបែបនេះបុរសអាច ប្រើប្រាស់រូបមន្ត តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាដោយគេធ្វើឲ្យស្ត្រីបានទទួលការជម្រុញលួងលោមខាងផ្លូវភេទ បែបអត្តនោម័តច្រើនឡើងតាមដែលនាងត្រូវការនិងដោយសារការជ្រើសរើសល្បិចយកការប្រតិបត្តិបែប ប្លែកៗដ៏ជំនាញរបស់គេយកមកប្រើទើបនាងកើតការសង្ស័យនិងប្លែកចិត្តទៅថាគេនឹងធ្វើអីចំពោះនាងតទៅទៀត។

ចំណែកបុរស គេក៏នឹងមានអារម្មណ៍ជឿជាក់ថាគួរនឹងធ្វើអ្វីតទៅទៀតចំពោះនាងដោយការផ្លាស់ប្តូរទង្វើ របស់គេជារឿយៗគេក៏នឹងចាប់ផ្តើមសាងតិចនិចថ្មីៗប្លែកៗច្រើនឡើងដោយអត្តនោម័តហើយដោយ ទង្វើបែបនេះសិចរបស់គេក៏នឹងប្រែក្លាយជាភាពអត្តនោម័តខ្លាំងឡើងៗរហូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការតាំងចិត្តរបស់គេនៅថ្ងៃខាងមុខ៕

image

image

Facebook Comments
Loading...