កម្ពុជាអាចនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតខ្សោយដោយអន្លើ នៅទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

0
250

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១១-១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។
ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) និងខ្យល់មូសុងឦសាន្ត ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យម។ ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ៖១៖តំបន់ទំនាបកណ្តាល* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២២-២៤ °C
* សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣០-៣២ °C* នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយដោយអន្លើ ។
២៖តំបន់ខ្ពង់រាប* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៩-២២ °C* សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៩-៣១ °C* នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយដោយអន្លើ។ ខណ:ធាតុអាកាសអាចចុះត្រជាក់ ក្នុងកម្រិតខ្សោយនាពេលព្រឹក ។
៣៖តំបន់មាត់សមុទ្រ* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២២-២៤ °C* សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣០-៣២ °C* នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្សោយដោយអន្លើ៕

Facebook Comments
Loading...