អបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិសិទ្ធ​នារី៨មីនា ឆ្នាំ២០២២ ខួបលើកទី១១១ ក្រោមប្រធានបទ ”សមភាពយេនឌ័រ ថ្ងៃនេះ ដើម្បីចីរភាពនា​ពេល​អនាគត” 

0
3561

ភ្នំពេញ ៖ អបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិសិទ្ធ​នារី៨មីនា ឆ្នាំ២០២២ ខួបលើកទី១១១ ក្រោមប្រធានបទ ”សមភាពយេនឌ័រ ថ្ងៃនេះ ដើម្បីចីរភាពនា​ពេល​អនាគត”។ ក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាព នារីកម្ពុជា ទទួលបានឱកាសការលើកទឹកចិត្ត ការទទួលស្គាល់  និងការគោរព ពីបុរស ពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងពីសង្គមកាន់តែច្រើនជាងមុន ហើយនារីកាន់តែច្រើនមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ និងបំពេញការងារបានល្អជាងបុរសថែមទៀតផង មិនថាក្នុងការងារនយោបាយ ការងាររាជការ ការងារអាជីវកម្ម ឬការងារចាត់ចែងក្នុងក្រុមគ្រួសារ នោះទេ។

តួនាទីរបស់នារី ពិតជាសំខាន់ និងមិនអាចខ្វះបាន ហើយមានរឿងជាច្រើន ដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាបុរសអាច និងគួររៀនសូត្រឱ្យបានកាន់តែច្រើន និងស៊ីជម្រៅពីនារី និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់នារី៕

Facebook Comments
Loading...