ការភ័យខ្លាចនៃ ការដួលរលំ សេដ្ឋកិច្ចនៅ អាហ្គានីស្ថាន

0
614

បរទេស ៖ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៍ធំមួយ បានធ្វើការវាយប្រហារ ប្រទេស អាហ្គានីស្ថាន បន្ទាប់ពីការបិទធនាគារ របស់ខ្លួន។ វិបត្តិដែលរដ្ឋាភិបាល តាលីប៉ង់ មិនមានលទ្ឋភាពនៃការទប់ទល់ ពិសេសការធ្លាក់ចុះរូបីយបណ្ណ អាហ្គានីស្ថាន ដែលបណ្តាលអោយ តម្លៃខ្ពស់ និងសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្តែង។

អ្នកស្រុកពិពណ៌នា អំពីប្រទេស បន្ទាប់ពីតាលីបង់នៅក្នុងពន្ឋនាគារ ដ៍ធំមួយ ដែលអ្នកទោស មិនអាចផ្តល់ អាហារដល់អ្នកទោស របស់ពួកគេ ដែលនាំអោយស្លាប់ ជាជោគវាសនា ការអត់ឃ្លាន។

Facebook Comments
Loading...