ថ្ងៃនេះ រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៣៧នាក់ និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១៩នាក់

0
585

ភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃនេះ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៣៧នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៣៧នាក់) និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១៩នាក់។ យោងតាសេចក្តីជូនព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានអោយដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងប្រកាស រកឃើញករណីវិជ្ជមាន ៣៧នាក់ (ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ៣៧នាក់) និងមានអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន១៩នាក់។ សូមបញ្ជាក់ថា កម្ពុជារកឃើញអ្នកមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន១៥៧៨នាក់ , ជាសះស្បើយ ចំនួន៩១៧នាក់, កំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួន៦៥៨នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១នាក់៕

Facebook Comments
Loading...