ដំណឹងល្អ! មានករណីជាសះស្បើយដល់ទៅ ១៧នាក់ទៀត ខណៈមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី

0
698

Facebook Comments
Loading...