ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន១០នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន០១នាក់

0
805

Facebook Comments
Loading...