លោកស៊ូ ស៊ីវុត្ថា ចុះសិក្សាការដាក់លូរំដោះទឹកនៅក្នុងភូមិសំរោងកណ្តាល

0
1017

ភ្នំពេញ ៖ លោកស៊ូ ស៊ីវុត្ថា អនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់សំរោង និងលោកយិន អ៊ីម ចៅសង្កាត់សំរោង បានចុះសិក្សាការដាក់លូរំដោះទឹកនៅក្នុងភូមិសំរោងកណ្តាលប្រវែង៥០០ម៉ែត្រ ស្មើរនិងលូ៥០០កង់ ចាប់ពីប្រំប្រទល់ភូមិសំរោងជើង ដល់ការ៉ាសសាំងភូមិសំរោងកណ្តាល កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកថ្មីៗនេះ។

Facebook Comments
Loading...