ក្រុងមួយនៅឥណ្ឌូណេស៊ីហាមមនុស្សស្រីរួមតុជាមួយប្រុស!

0
3379

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងនៅថ្ងៃទី៧កញ្ញាថា ក្រុងមួយនៅខេត្តអាសេជាខេត្តស្វ័យតនៅកោះសូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីទើបបានចេញច្បាប់ហាមមិនអោយមនុស្សប្រុសនិងស្រីដែលមិនទាន់រៀបការ មិនអាចចូលអង្គុយរួមតុគ្នានៅក្នុងហាងបាយឬហាងកាហ្វេឡើយ។

ច្បាប់នេះបានលើកលែងចំពោះមនុស្សស្រីនោះមកជាមួយឪពុក បងប្រុសឬប្អូនប្រុស ឬមកជាមួយប្តីដែលរៀបការស្របច្បាប់ទើប អាចអង្គុយរួមតុគ្នាបាន។

Facebook Comments
Loading...