ក្រុងមួយនៅឥណ្ឌូណេស៊ីហាមមនុស្សស្រីរួមតុជាមួយប្រុស!

8
2354

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងនៅថ្ងៃទី៧កញ្ញាថា ក្រុងមួយនៅខេត្តអាសេជាខេត្តស្វ័យតនៅកោះសូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីទើបបានចេញច្បាប់ហាមមិនអោយមនុស្សប្រុសនិងស្រីដែលមិនទាន់រៀបការ មិនអាចចូលអង្គុយរួមតុគ្នានៅក្នុងហាងបាយឬហាងកាហ្វេឡើយ។

ច្បាប់នេះបានលើកលែងចំពោះមនុស្សស្រីនោះមកជាមួយឪពុក បងប្រុសឬប្អូនប្រុស ឬមកជាមួយប្តីដែលរៀបការស្របច្បាប់ទើប អាចអង្គុយរួមតុគ្នាបាន។

Facebook Comments
Loading...

8 COMMENTS

  1. doctor7online.com

    ក្រុងមួយនៅឥណ្ឌូណេស៊ីហាមមនុស្សស្រីរួមតុជាមួយប្រុស! | CSN NEWS

  2. viagra pills

    ក្រុងមួយនៅឥណ្ឌូណេស៊ីហាមមនុស្សស្រីរួមតុជាមួយប្រុស! | CSN NEWS

  3. MKsOrb

    […]that would be the end of this write-up. Here you’ll obtain some sites that we consider you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

Comments are closed.