ចុះចោលផ្ទះលួចទៅមានប្រពន្ធចុង ប្រពន្ធដើមរកឃើញទារអោយទៅផ្ទះវិញ

0
1635

ស្ទឹងត្រែង៖ នេះជាករណីប្តីលួចមានប្រពន្ធចុងចុះចោលប្រពន្ធដើមពីឆ្នាំ ក្រោយមកប្រពន្ធដើមតាមរកឃើញនៅអូរពងមាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែង កាលពីថ្ងៃទី១១កំពង់ជីះរម៉កជាមួយប្រពន្ធចុងនឹងកូនមានក្តីសុខ ស្រាប់តែប្រពន្ធដើមចុះមកក្របួចខោទាញឡើងឡានទៅស្រុកវិញ គាត់និយាយថាតាមរកយូហើយទើបនឹងឃើញ។

Facebook Comments
Loading...