តុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាចោទប្រកាន់អ្នកកាសែត២នាក់អាចជាប់គុក១៤ឆ្នាំ

0
922

កាលពីថ្ងៃចន្ទ័តុលាការនៅក្នុងប្រទរសមីយ៉ាន់ម៉ា បានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកកាសែតReutersពីរ នាក់ជាផ្លូវការហើយពីបទធ្វើឲ្យធ្លាយការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋ។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសនោះ អ្នកកាសែតទាំងពីរត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់គុករយៈពេល១៤ឆ្នាំ។

 

អ្នកកាសែតទាំង២រូបនេះមានឈ្មោះWa loneអាយុ៣២ឆ្នាំនិងឈ្មោះKyaw Soeអាយុ២៨ឆ្នាំ។ ពួកគេទាំង២អ្នកបានបដិសេធន៍ថា ពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីដែលល្មើសដូចការចោទប្រកាន់នោះទេ។អ្វីដែល គេបានធ្វើគឺស្របទៅតាមក្រមសីលធម៌របស់អ្នកកាសែតទាំងអស់៕

Facebook Comments
Loading...