ពត៍មានទាន់ហេតុការណ៍ ៖ ក្មេងទី៥ត្រូវបានយកចេញពីរូងភ្នំថាំលួង ខណៈនៅសល់០៨នាក់ទៀត

0
1415

ប្រទេសថៃ ៖ ទីបំផុតក្មេងប្រុសទី ៥ ត្រូវបានយកចេញ​ពីរូងភ្នំថាំលួង នៃខេត្ត​ឈៀងរ៉ាយ ភាគខាងជើង​​ប្រទេស​ថៃបាន​សម្រេច ខណៈនៅសល់មនុស្ស៨នាក់ទៀត ដែលកំពុងបន្តជាប់​ក្នុងរូងភ្នំនៅឡើយ ហើយបើមិនមាន​ភ្លៀងធ្លាក់បន្ថែម ឬបញ្ហាបច្ចេកទេស​អ្វីទេនោះ ក្រុមសង្គ្រោះនឹង​បន្តប្រតិបត្តិការរហូត​ដល់យប់ជ្រៅតែម្តង ដើម្បីសង្គ្រោះ​មនុស្សរហូតទាល់តែអស់​ចេញពីរូងភ្នំ។

Facebook Comments
Loading...