កម្មវិធីប្រកួតបាល់ទាត់World Cup 2018ដែលនឹងត្រូវផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងទូរទស្សន៍CTN,CNCនិងMyTV

0
1119

ការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោកWorld CUP2018នៅប្រទេសរុស្សីនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី១៤ខែមិថុ នានេះហើយ ដោយមាន៣២ក្រុមចូលរួមប្រកួត ហើយត្រូវបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី១៥ខែកក្កដា។

ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នេះ ស្ថានីទូរទស្សន៍CTN,My TVនិងCNC នឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាំងពីថ្ងៃ ចាប់ផ្តើមរហូតដល់ចប់។ខាងក្រោមនេះគឺកម្មវិធីប្រកួតដែលនឹងត្រូវផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងទូរទស្សន៍ខាងលើនេះ៖

Facebook Comments
Loading...