មិនមែនឆេះយន្តហោះទេ ឆេះឡានអូសយន្តហោះ!

0
997

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថា នៅថ្ងៃទី ១១ មិថុនាឆ្នាំ២០១៨មានករណីឆេះឡានអូសយន្តហោះនៅព្រលានយន្តហោះក្រុថហ្រ្វាំងហ្វឺតប្រទេសអាឡឹម៉ង់បណ្តាលអោយរាលដាលដល់កា ប៊ីនយន្តហោះតែមិនបណ្តាលអោយនរណារងគ្រោះថ្នាក់ឡើយ។

អគ្គីភ័យនេះកើតឡើងពេលឡានអូសយន្តហោះអូសទីមាត់ទ្វារចាំទទួលភ្ញៀវឡើងយន្តហោះ ហោះទៅអាមេរិច។

Facebook Comments
Loading...