ចិនពិន័យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនព្រោះដាក់ឈ្មោះតែវ៉ាន់ជាប្រទេស

0
41127

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រ ទេសចិនបានពិន័យក្រុមហ៊ុនMUJI ជាហាងលក់ទំនិញរបស់ជប៉ុន នូវទឹកប្រាក់ចំនួន ២០០.០០០យន់ឬប្រមាណ៣០.០០០ដុល្លារជាង ដោយ សារតែក្រុមហ៊ុននេះបាននាំចូលប្រដាប់ព្យួរខោអាវ មានដាក់ស្លាកប្រ ទេសកំណើតនៃផលិតផលថាប្រទេសតៃវ៉ាន់។

Facebook Comments
Loading...