តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ៤៣០០ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅ

0
11357

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាសតម្លៃលក់រាយប្រេងសាំង ៤ ៣០០រៀល និងម៉ាសូត ៤ ១០០រៀល តម្លៃនេះ សម្រាប់អនុវត្ត ពីថ្ងៃទី២២​ ខែឧសភា ដល់ ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

Facebook Comments
Loading...