កូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងចែកស្រោមអនាម័យដើម្បីសុវត្ថិភាពសិច

0
13004

ទីក្រុងសេអ៊ូលកំពុងតែពិចារណាផ្គត់ផ្គង់ស្រោមអនាម័យដល់និសិ្សតមហាវិទ្យាល័យ និងមានការដាក់ លក់នៅតាមការិយាល័យនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីជួយជម្រុញសុវត្ថិភាពសិច ប៉ុន្តែគំនិតនេះកំពុងទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជន។

អ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការងារអប់រំអំពីភេទនៃ អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្តល់យោបល់ថា៖អ្វីដែលនិស្សិតចង់បានគឺតម្រូវការខាង ការសិក្សាអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាណាមួយ មិនមែនការ ការពារអំពីសិចទេ។ទោះជា មានការប្រឆាំងបែបនេះក៏ដោយ ក៏ពង្រាងផែនការនេះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើ យ៕

image

Facebook Comments
Loading...