តើស្ត្រីអាចជួយឲ្យបុរសមានភាពអត់ធន់ក្នុងរឿងសិចបានយ៉ាងណា?

0
46536

ប្រសិនបើបុរសអាចធ្វើឲ្យបណ្តែតបណ្តោយអារម្មណ៍ខាងផ្លូវភេទយ៉ាងពេញលេញបាន ព្រមទាំងបណ្តោ យឲ្យវារោលរាលទៅតាមធម្មជាតិដោយការទុកចិត្តចំពោះគ្នានឹងគ្នានោះ នឹងធ្វើឲ្យកើតការទទួលស្គាល់ ក្នុងរសជាតិសិចយ៉ាងពេញទី រហូតអាចធ្វើឲ្យភាគីបុរសអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានយូរក្នុងពេលរួមភេទ

នៅពេលគេអាចបន្ធូរភាពតានតឹងបានព្រមទាំទទួលស្គាល់និងមានសេចក្តីសុខជាមួយរសជាតិសិចរ បស់បុរសដោយសេចក្តីស្នេហាវានឹងធ្វើឲ្យគេអាចទប់សង្កត់អារម្មណ៍ខាងផ្លូវភេទបានយូរលើសដើម រហូតធ្វើឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងអស្ចារ្យទៀតផង។ប៉ុន្តែក៏មិនមែនគ្រប់ពេលសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់នោះទេ។

ពេលខ្លះ នៅពេលដែលនាងបង្ខំវាយលុកដោយភាពត្រេកត្រអាលខ្លាំងពេកក៏ ធ្វើឲកយបុរសមានភាពស្រើបស្រាលខ្លាំងហើយក៏ព្រួសទឹកកាមចេញមកនិងធ្វើឲ្យគេអស់អារម្មណ៍ភ្លាមៗក៏ថាបាន។ហេតុដូចនេះនាង ក៏ត្រូវចេះសង្កេតមើលដៃគូរបស់នាងផងក្នុងពេលប្រតិបត្តិការនោះដើម្បី ឲ្យដឹងថាតើត្រូវប្រើសង្វាក់បែបណា ហើយប្រើក្នុងស្ថានភាពបែបណា??

girl-and-boy-in-bed-5-reasons-you-should-have-sex-tonight-by-healthista

Facebook Comments
Loading...