ព្រលានយន្តហោះល្អជាងគេលើលោក!

0
30033

ក្រុមហ៊ុន(Skytrax)របស់អង់គ្លេសបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ព្រលានយន្ត ហោះល្អជាងគេលើលោកប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ World Airport Awards។ ជាលទ្ធផលគឺព្រលានយន្តហោះសាំងហ្គាពួរនៅតែជាប់លេខ១ល្អជាងគេ លើលោក៦ឆ្នាំជាប់គ្នា។ខាងក្រោមគឺព្រលាន១០ដែលល្អលើគេ។

ខ្ញុំខំរកមើលឈ្មោះព្រលានយន្តហោះពងចឹកតុង នៃប្រទេសខ្ញុំអត់ឃើញក្នុងចំណោមចំណាត់ថ្នាក់១០០ព្រលានសោះ មិនដឹងគេអោយលេខ ប៉ុន្មា ន?? ថៃគេបានលេខ៣៦ និងហាណូយ បានលេខ៨២ដែរ។

Image may contain: one or more people

Facebook Comments
Loading...