គម្រូនៅហ្វីលីពីន ៖ បង្រ្លាប១ថ្ងៃបាញ់ងាប់១៣នាក់!

0
120495

មេប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានអះអាងថាប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័ យជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន១៣នាក់និងចាប់រស់បានជាង១០០នា ក់ ក្នុងយុទ្ធនាការរួះពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី២១មីនាកន្លមកនេះនៅ ខេត្តភាគខាងជើងទីក្រុងម៉ានីល។

ក្នុងយុទ្ធនាការ២៤ម៉ោងនោះប៉ូលីសបានវិធីបញ្ឆោតទិញចំនួន៦៩ចំ នុចក្នុងក្រុង៩នៃខរត្តនោះ ហើយនៅចំនុចខ្លះមានការបាញ់តដៃប៉ូ លីសទើបមានការបាញ់សម្លាប់វិញរហូតចំនួន១៣នាក់នោះ។

គេកត់ត្រាទុកថាមានប្រជាជនហ្វីលីពីនចំនួនជាប់៤០០០នាក់ ហើយត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ក្នុងសង្រ្គាមគ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីលោកDuderteឡើងជាប្រធានាធិបតីបាន២០ខែមក។ នៅមានការ លួចបាញ់សម្លាប់គ្នាដោយមិនដឹងរឿងប្រមាណរាប់ពាន់នាក់ទៀត។

Image may contain: 2 people, people standing, people walking and outdoor

Facebook Comments
Loading...