សិចរបស់មនុស្សខុសពីសត្វត្រង់ណា (វគ្គបញ្ចប់)

0
35485

….ការប្រើស្រោមអនាម័យ ដែលមានសារធាតុរំអិលនឹងអាចបន្ថយការកកិតរវាងសាច់ក៏អាច ជាវិធីមួយដែលគួរប្រតិបត្តិព្រោះវាក៏ជាវិធីអាចជួយពន្យាកំណើតផងដែរ។

–ការផ្លាស់ប្តូរតួនាទី គឺឲ្យភាគីស្ត្រីជាអ្នកវាយលុកអាចជួយបន្ថយភាពរំភើបរបស់បុរសបានច្រើនហើយភាគីស្ត្រីរមែងមានអារម្មណ៍ភេទល្អឡើងព្រោះនាងជាអ្នកចាត់ការដោយខ្លួនឯង ជាអ្ន កដែលអេះចំត្រូវចំណុចទើបមានសេចក្តីសុខយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្តង។នៅពេលដែលភាគីបុរសអាចធ្វើឲ្យស្ត្រីមានសេចក្តីសុខស្រណុកស្រួលដល់កំពូលបានម្តងហើយនោះគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយ ហើយជាធម្មតាបុរសក៏មានការទុកចិត្តខ្លួនឯង ចេះមានការអត់ធន់ អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាន ជាពិសេសេការគ្រប់គ្រងការចេញទឹកកាម និងចេះយកពេលរួមភាព ស្រណុកសុខស្រួលជាមួយភាគីស្ត្រីក្នុងពេលតែមួយយ៉ងត្រឹមត្រូវ។ដូច្នេះការរួមភេទរវាងមនុស្សគឺខុសគ្នាពីសត្វដោយសារមនុស្សមានវិចារណញ្ញាណនេះឯង។យើងគួររៀនពីគ្នាឲ្យបាន ច្រើន ដើម្បីសេចក្តីសុខយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនព្រោះរឿងសិចជារឿងល្អិតល្អន់ណាស់ហើយក៏មានគោ លការណ៍សិចច្បាស់លាស់ណាស់ដែរមិនមែនធ្វើឡើងតាមតែចិត្តនឹកឃើញនោះទេ៕

image

Facebook Comments
Loading...