រៀនស្គាល់អវៈយវៈភេទគ្នាដើម្បីឈានដល់ភាពស្រណុកសុខស្រួល(វគ្គទី៣)

0
21104

អវៈយវៈភេទរបស់ស្ត្រីមានរោមពេញទាំងអស់ខុសពីអវៈយវៈភេទរបស់បុរស ដែលមានរោមតែនៅក្នុងតំបន់បរិវេណលឹង្គ និងគល់លឹង្គតែប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចដេកសន្ធឹងលើគ្រែឬអង្គុយបញ្ឈរជង្គង់កន្ធែកជើងចេញពីគ្នា។

អ្នកក៏អាចយកភ្លើងមកបញ្ចាំងមើលឃើញឲ្យច្បាស់។ អ្នកអាចមើលឃើញគែមអវៈយ វៈភេទទាំងសងខាងរបស់អ្នកដោយគ្លីតូរីសស្ថតនៅគែមចន្លោះយោនីទាំងពីរដែលត្រង់ចំនុចនេះជាចំណុចដែលបង្កើតឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រៀវស្រើបដល់ស្ត្រីយ៉ាងកំពូល។ បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវប្រើដៃរបស់អ្នកញែក គែមយោនីចេញពីគ្នានិងសម្លឆងមើលទៅផ្នែកខាងក្នុងនិងត្រងកណ្តាលដែលចំណុចនេះតូចជាងគែម ទាំងពីរ។ គ្លីតូរីសបើមើលមួយភ្លែតទៅដូចជាគ្រាប់សណ្តែកតូចមួយដែលចំណុចនេះគេឃើញថាស្ត្រីភា គច្រើនបានទទួលភាពស្រៀវស្រើបនៅពេលដែលបានប៉ះពាល់វា។

ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្លាប់បានប៉ះពាល់វា ទេក៏ត្រូវតែសាកល្បងប្រើម្រាមដៃរបស់អ្នកស៊កត្រដុសអង្អែលថ្នមៗនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាដូច គ្នាតៅនឹងគ្រាប់អង្កាំតូចៗដែលអ្នកអាចត្រដុសឈ្លេចឈ្លីបង្ករឲ្យកើតមានអារម្មណ៍ស្រៀវស្រើប ដោយ នៅត្រងគ្លីតូរីសនោះវាក៏មានរន្ធតូចៗដូចនៅក្នុលឹង្គបុរសដែរ។នៅពេលដែលអ្នកពិនិត្យមើលទៅក្នុងរន្ធ យោនីអ្នកនឹងឃើញមាត់រន្ធតូចមួយស្ថិតនៅចន្លោះកណ្តាលរវាងគ្លីតូរីសនិងរន្ធយោនីនោះ គឹជារន្ធនោម ។

ស្ត្រីភាគច្រើននឹងមានទឹករំអិលហូរចេញពីរន្ធយោនីនៅពេលទទួលបានការបបោសអង្អែល។ទឹកនេះ មានសភាពថ្លាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទឹកនោម តែពុំមែនជាទឹកនោមទេ នោះគេហៅថាទឹករំអិលដែលតែង តែកើតឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីបានទទួលការស្ទាបយ៉ាងរោលរាលរួចមកនោះ……(សូមរង់ចាំអានវគ្គបន្តនៅពេលក្រោយ) ។

stock-photo-sexy-young-couple-ready-for-sex-123704149

Facebook Comments
Loading...