រៀនស្គាល់អវៈយវៈភេទគ្នាដើម្បីសិចដ៏ស្រណុកសុខស្រួល(វគ្គទី២)

0
35823

….ប្រសិនបើគូស្នេហ៍របស់អ្នក មានបញ្ហាស្ដីអំពីការបបោសអង្អែលលួងលោមអ្នកក៏អាកែបញ្ហានេះបានដោយការម៉ាស្សាបែបថ្នមៗ ឬក៏ថើបអង្អែលត្រង់បរិវេណនេះដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់គេបានអណ្តែតអណ្តូងជាងប្រក្រតី ដែលដូចគ្នា ទៅនឹងចំណុចគ្លីតូរីសរបស់ស្ត្រីដែរ ។ព្រោះនៅពេលមានការស្ទាបអង្អែល ឬជម្រុញត្រង់ចំណុចនេះក៏អា ចធ្វើឲ្យបុរសឈានដល់ចំណុចសុខស្រួលកំពូលបានដែរ ដោយពុំចាំបាច់ទាលតែមានការរួមរក្សនោះទេ ។

21730860-cartoon-sex-men-and-women-in-bed

ការជម្រុញត្រង់អវៈយវៈភេទមានច្រើនវិធីដែលវិធីនិមួយៗអាស្រ័យទៅលើភាពសមស្របនិងការពេញ ចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នក។គួរតែបញ្ជាក់ដែរថានៅពេលដែលអ្នកធ្វើការបបោសអង្អែលខ្លួនឯងនោះវាក៏ធ្វើឲ្យវត្ថុរាវខ្លះចេញមកពីតួលឹង្គហើយចុងក្រោយបំផុតនៅពេលទឹកកាមបាញ់ចេញមកលក្ខណៈនៃអវៈយវៈភេទរបស់លោកអ្នកនឹងទៅចាយ៉ាងណា?អ្នកអាចឃើញភាពប្រែប្រួលរបស់ពងស្វាស ដែលវានឹងពង្រីកខ្លួននៅ ពេលអ្នកបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃភាពស្រណុកសុខស្រួល។

ចំណែកស្ត្រីវិញជាទូទៅអវៈយវៈភេទរបស់នាងពិបាកធ្វើការស្ទាបស្ទង់ជាងបុរស ព្រោះវាមានអាថ៍កំបាំងច្រើនដែលភ្នែកអ្នកមិនអាចមើល ឃើញបាន។ហេតុដូចនេះហើយទើបការស្ទាបស្ទង់ដែលល្អនិងសព្វគ្រប់នោះវាទាមទារឲ្យអ្នកត្រូវប្រើប្រាស់អារម្មណ៍និងការសង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុត។ដំបូងអ្នកត្រូវប្រើកញ្ចក់មួយដូចបុរសដែរ….(សូមរង់ចាំ អានវគ្គទី២នៅពេលបន្ទាប់ទៀត)។

Facebook Comments
Loading...