វិបត្តិនៅអ៊ីរ៉ង់អាចរុញតម្លៃប្រេងឲ្យឡើងដល់១០០ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

0
44500

តាមRTបានផ្សាយឲ្យដឹងថា នៅដើមឆ្នាំនេះតម្លៃប្រេងឆៅបានហក់ឡើងដោយសារតភាពតានតឹងខាង ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ។ ពេលនេះវាមានតម្លៃដល់ទៅជាង៦០ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ហើយតទៅមុខទៀតវានឹងអាចឡើងដល់១០០ដុល្លារជាមិនខាន។

image

អ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថា ការផ្ទុះបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេ សអ៊ីរ៉ង់គឺជាមូលហេតុដ៏សំខាន់តែមួយគត់ក្នុងការជួយជម្រុញតម្លៃប្រេងឲ្យកើនឡើងខ្ពស់បែបនេះ។ ការតវ៉ានេះមិនដូចកាលពីឆ្នាំ២០០៩ទេ ប៉ុន្តែពិតប្រាកដណាស់វាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លាមដ៏សំបូរណ៍ប្រេងមួយនេះ។

The Schork Reportបានផ្សាយថា៖បាតុកម្មដ៏វឹកវរនេះនឹងជួ យរុញតម្លៃប្រេងឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាមិនខាន៕

image

Facebook Comments
Loading...