ស៊យមហាសែនស៊យ….ទីបំផុតនៅតែត្រូវប្រហារជីវិតដដែល

0
68195

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍កន្លងទៅនេះសភាជាន់ទាបនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអនុម័តទៅលើវិសោធនកម្ម ច្បាប់បញ្ចប់ទោសប្រហារជីវិតទៅលើអ្នកទោសរត់ពន្ធគ្រឿងញៀន។ប៉ុន្តែវាយឺតពេ លណាស់ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទោសជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលទើបតែត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតមុននេះត្រូវបានធ្វើវិសោធន៍កម្មបន្តិចប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកស្រីMariko Takeuchiត្រូវប៉ូលី សចាប់បានជាមួយគ្រឿងញៀ្៣,៥គីឡូក្រាមតាំងពីឆ្នាំ២០០៩ប្រហែលក្លាយទៅជាជនបរទេសចុងក្រោយគេហើយដែលត្រូវប្រហារជីវិតដោយព្យួរ.កនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពីបទរត់ពន្ធ គ្រឿងញៀន។យោងតាមច្បាប់ថ្មីនេះអ្នកទោសរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនត្រូវបន្ធូរបន្ថយទោសមកត្រឹមតែជាប់មួយជីវិតវិញតែប៉ុណ្ណោះ៕

image

Facebook Comments
Loading...