ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រេចលុបឈ្មោះ គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ចេញពីបញ្ជីគណបក្សនយោបាយ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ

0
14821

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រេចលុបឈ្មោះគណបក្សសង្រ្គោះជាតិចេញពីបញ្ជីឈ្មោះរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ម្សិលមិញ តុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ។

fn-2017-11-17-17-08-32-0

Facebook Comments
Loading...