លទ្ធផលប្រឡងគ្រូបង្រៀនអនុវិទ្យាល័យ នឹងត្រូវប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

0
20184

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ ដែលលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ខាងមុខ។

ហើយលទ្ធផលនឹងប្រកាសតាមរយៈមធ្យោបាយដូចជា៖
១៖ តាមរយៈ Facebook របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
២៖ បិទផ្សាយលទ្ធផលរួមនៅសាលាមធ្យមសិក្សាគរុកោសល្យមត្តេយ្យមជ្ឈឹម វេលាម៉ោង៨៖០០ព្រឹក។
៣៖ បិទផ្សាយនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទាំងស្រុង៖

fn-2017-11-07-11-00-47-0

Facebook Comments
Loading...