រួមភេទជាមួយតុក្កតាកាន់តែអស្ចារ្យជាងការរួមភេទជាមួយមនុស្ស

0
45734

កាសែតThe Sunបានផ្សាយឲ្យដឹងថានៅក្នុងបនស្រីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាបានធ្វើការផ្លាស់ជំនួសទាំងស្រុងដោយយកតុក្កតាសិចវ័យជំទង់ៗទៅជំនួសស្រីពេស្យាជាមនុស្សវិញហើយទទួលការពេញនិយម ខ្លាំងណាស់។ភ្ញៀវអាចធ្វើអ្វីបានតាមតែចិត្តចង់ហើយដែលជាមួយមនុស្សធម្មតាគេមិនអាចធ្វើទៅកើត ឡើយ។Lumidollsជាឈ្មោះបនស្រីពេស្យាមានបម្រើតុក្កតាសិចបានលួចបើកកាលពីដើមឆ្នាំនេះនិងត្រូវ បានគេទទួលស្គាល់ថាជាបនស្រីបម្រើតុក្កតាសិចធំជាងគេបំផុតនៅលើលោកយើងនេះ។ភ្ញៀវអាចមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសស្រីតុក្កតាបម្រើផ្លូវភេទមាន៤បែបដែលមានភាពសកម្មខុសៗគ្នា។ជាការពិតណាស់ ភ្ញៀវប្រុសៗតែងតែនាំគ្នាសម្រុកចូលទៅកាន់ទីក្រុងបាសេឡូណាដើម្បីរកសេវាផ្លូវភេទជាមួយតុក្កតាសិចដើម្បីសាកល្បងជាមួយរសជាតិថ្មីនិងវិធីរួមភេទថ្មីៗដែលមនុស្សស្រីធម្មតាមិនអាចធ្វើទៅរួច៕

IMG_3115

IMG_3117

Facebook Comments
Loading...