លោកស៊ូ ស៊ីវុត្ថា ផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សចំនួន៥ខែជូនទៅគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីចូលចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការរប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីត១៩

0
816

ភ្នំពេញ ៖ លោកស៊ូ ស៊ីវុត្ថា ប្រធានការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងភូមិបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅ បានផ្តល់ប្រាក់បៀវត្ស ចំនួន៥ខែដោយគិតចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈ ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ជូនទៅគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ដើម្បីចូលចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការរប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់ជម្ងឺកូវីត១៩ (Covid-19) នៅកម្ពុជា។

Facebook Comments
Loading...