មិនមានករណីជាសះស្បើយថ្មី និងករណីឆ្លងថ្មី នៃវីរុសកូវីដ១៩នោះទេ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

0
7351

Facebook Comments
Loading...