ការងារបង្កបង្កើនផល នៅរដូវវស្សាសក្នុងខេត្តកំបង់ចាម ទាំងស្រូវនិងបន្លែអនុវត្តបានគួរជាទីមោទនៈ

0
5166

កំពុងចាម ៖ ការងារបង្កបង្កើនផល នៅរដូវវស្សាសក្នុងខេត្តកំបង់ចាម បាននិងកំពុថចាប់ផ្តើម ក្នុងនោះការប្រមូលផលស្រូវដើមរដូវក៏បានចាប់ផ្តើមជាបណ្តើរៗផងដែរ ដោយឡែកបន្លែគ្រប់មុខ អនុវត្តបានគួរជាទីមោទនៈ។

ទាក់ទងនិងការងារបង្កបង្កើនផល នៅរដូវវស្សាសក្នុងខេត្តកំបង់ចាម នេះលោកវេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ បានឲ្យដឹងថា គិតមកដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ការងារបង្កបង្កើនផល នៅរដូវវស្សាសនៅខេត្តកំបង់ចាមម្រេចបាន ១ការងារសាប ព្រួសស្រូវបាន៦៤ ៤៧៦ ហិកតា ស្មើនឹង៧៤,៥៧% នៃផែនការ៨៦ ៤៦១ ហិកតា ក្នុងនោះ មានស្រូវបង្កើនរដូវ អនុវត្តបាន ១២ ០១០ ហិកត ស្មើនឹង១២៥,៧៧% នៃផែនការ ៩៥៤៩ ហិកតា។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ការប្រមូលផលស្រូវដើមរដូវក៏បានចាប់ផ្តើមជាបណ្តើរៗផងដែរ ដែលមកទល់និងពេលនេះសម្រេចបាន ៣១០ ហិកតា ដោយទទួលបានបរិមាណផល១ ២៥៤ តោន។ ដោយឡែកបន្លែគ្រប់មុខ អនុវត្តបានសរុប៥ ៩២០ ហិកតា ស្មើនឹង ១១៥,៨៥% នៃផែនការ ៥ ១១០ ហិកតា៕

Facebook Comments
Loading...