រដ្ឋមន្រ្តីប្រទេសណូវ៉ែលហ្សឹឡង់ជិះកង់ទៅកើតកូន?

0
2131

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថាអ្នកស្រីJulie Anne Genter រដ្ឋមន្រ្តីកិច្ចការនារីនៃប្រទេសណូវ៉ែលហ្សឹឡង់បានជិះ កង់ម្នាក់ឯងទៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានចំងាយជាង១គមពីផ្ទះកាលពី ថ្ងៃអាទឹត្យកន្លងមកនេះដើម្បី ឆ្លងទន្លេកូន ដំបូងរបស់គាត់។ អ្នកស្រីអាយុ៣៨ឆ្នាំមានចំណូលចិត្តជិះកង់។

Facebook Comments
Loading...