រដ្ឋសភាកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្តែងការខកចិត្តចំពោះសភាតំណាងរាស្រ្ត អាមេរិក

0
1259

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋសភាកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ដោយសម្តែងការខកចិត្តចំពោះ សភាតំណាងរាស្រ្តអាមេរិក ដែលបានអនុម័តច្បាប់ «ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨» ដើម្បីវាយប្រហារលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជា។

Facebook Comments
Loading...