ទារថ្លៃទឹកដោះខ្ពស់ពេក !

0
1690

កញ្ញា ជូតាធីប និមល ឈរទទួលភ្ញៀវជិត ១ ០០០ នាក់ដែលមកទទួលទានការនាងនៅក្នុងខេត្ត រ៉ាឆាបុរី ប្រទេសថៃ ។ នាងទទួលភ្ញៀវតែម្នាក់ឯង ព្រោះកូនកម្លោះដែលត្រូវរៀបការជាមួយនាងបានគេចខ្លួនមិនចូលរោងការដោយមិនអាចរកលុយអោយថ្លៃទឹកដោះដែលនាងទារចំនួន ៣០ ម៉ឺនបាត បាន ។

Facebook Comments
Loading...