បវរកញ្ញាឥណ្ឌាប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ជាអ្នកណា?

0
1880

ការប្រកួតប្រឡងបវរកញ្ញាឥណ្ឌាប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ដែលបានដំណើរការតាំងពីថ្ងៃ១៩ខែមិថុនាមកនោះបានបញ្ចប់ទៅហើយ ដែលចុងក្រោយគេបានរកឃើញកំពូលរាជនីសម្រស់ប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌា គឺនាងAnukreethy Vasពីរដ្ឋតាមីល ណាឌូ។នាងបានឈ្នះនិងបានគ្រងម្កុដFemina Miss India 2018ដែលការប្រឡងនេះបានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងមុមបៃ។

បន្ទាប់ពីបានប្រឡងជាប់ជាបវរកញ្ញាឥណ្ឌាហើយនោះនាងAnukreethy Vasនឹងត្រូវធ្វើជាតំណាង ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមប្រកួតការប្រឡងបវរកញ្ញាពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខនេះទៀត។

ពេលនេះសារព័ត៌មានអនឡាញKNV សូមនាំមិត្តអ្នកអានរបស់យើងមកទស្សនារាជនីសម្រស់របស់ ឥណ្ឌាដែលបានចូលរួមប្រឡងបវរកញ្ញាFemina miss India 2018ដែលមានរូបភាពជម្រើសដូចខា ងក្រោម ៖

Facebook Comments
Loading...