ឃាតកមុខស្រស់ ចាក់ថ្នាំសម្លាប់អ្នកជំងឺចាស់ៗ២០នាក់!

0
844

នៅថ្ងៃទី១២កក្កដានេះវេបសសាយបរទេសជាច្រើនបានផ្សាយអោយ ដឹងថានាងAyumi Kubokiគិលានុប្បដ្ឋាយិការអាយុ៣១ឆ្នាំនៅទីក្រុងយូកូហាម៉ា បានសារភាពចំពោះប៉ូលីសថានាងបានចាក់ថ្នាំសម្លាប់អ្នកជំងឹចាស់ៗយ៉ាងតិច២០នាក់ក្នុងរយះពេល២ខែក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ព្រោះនាងធុញនឹងអ្នកជំងឺធ្ងន់ៗនិងមិនចង់អធិប្បាយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗច្រើន អោយគ្រួសារអ្នកជំងឺស្តាប់។ (រូបពីThe Sun)

Facebook Comments
Loading...