ទាហានជើងទឹកថៃម្នាក់ស្លាប់ ពេលបំពេញភារកិច្ចជួយសង្គ្រោះជរងគ្រោះជាប់ក្នុងល្អាងភ្នំ ទាំង ១៣ នាក់

0
1233

អតីតកងកុម្ម៉ងដូទាហានជើងទឹកថៃម្នាក់ដែលមានជំនាញខាងមុជទឹក បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅយប់ថ្ងៃទី ៦ ផកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ វេលា ២:០០ នាទី ព្រឹក ដោយសារខ្វះខ្យល់អុកស៊ីហ្ស៊ែន នៅពេលលោកវិលត្រលប់មកពីទីតាំងក្មេង ១២ នាក់ និង គ្រូបង្វឹកម្នាក់ បានពាក់កណ្ដាលផ្លូវ ។

លោកគឺជាជនរងគ្រោះទី ១ ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះជរងគ្រោះជាប់ក្នុងល្អាងភ្នំ ទាំង ១៣ នាក់ ។

Facebook Comments
Loading...