តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈចុះថ្លៃបន្ដិច! ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា សាំងធម្មតា ៤,១៥០រៀល និងម៉ាស៊ូត ៣,៩៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ

0
813

ភ្នំពេញ: ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយទាំងអស់ ដែលតម្លៃសាំងធម្មតា ត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី ៤,១៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងម៉ាស៊ូតត្រូវលក់មិនឲ្យលើសពី៣,៩៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ ដែលតម្លៃនេះ ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨៕

Facebook Comments
Loading...