មានទាំងស្រីនិងប្រុសថៃ ទៅលក់ខ្លួននៅប្រទេសបារ៉ែន?

0
34015

ប៉ូលីសខាងបង្រ្កាបការជួញដូរមនុស្សថៃបានប្រាប់កាសែតថៃថា ខណៈ នេះស្រ្តីពេស្យចារថៃបានប្តូរទឹសទៅរកស៊ីលក់ខ្លួននៅប្រទេស ឥណ្ឌា ស្រីលង្កា ពិសេសនៅប្រទេសមជ្ឈឹមបូពា៌វិញ។ មន្រ្តីប៉ូលីសនោះបញ្ជាក់ ថាតួលេខស្រ្តីពេស្យាថៃទៅលក់ខ្លួននៅប្រទេសបារ៉ែនមានប្រមាណ ៧០០០ទៅ១០០០០នាក់។ ឥឡូវមានទាំងប្រុសថៃចេញទៅលក់ខ្លួន នៅប្រទេសបារ៉ែននោះដែរ។

ប្រទេសបារ៉ែនមានផ្ទៃក្រឡា៧៦០គមក្រឡាមានប្រជាជន១,៥លាននាក់(២០១៨)។.GDP per capita $51,956 (2017 est.)

Image may contain: 1 person, standing, sky, cloud and outdoor

Facebook Comments
Loading...