ប្រទេសបារាំងកំណត់អាយុត្រឹម១៥ឆ្នាំអាចរួមភេទបានដោយស្របច្បាប់

0
18698

អ្នកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសមភាពយេនឌរ័បានស្វាគមន៍ចំពោះនិន្នាការជាទូទៅដែលបានកំណត់ថាជនជាតិបារាំងទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យ១៥ឆ្នាំអាចរួមភេទជាមួយគ្នាបានដោយស្របច្បាប់ ។ ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានវ័យក្រោម១៥ឆ្នាំបើហ៊ានរួមភេទមានទោសស្មើនឹងការចាប់រំលោភ។

image

ការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកឯកផ្នែកភេទបានផ្តល់យោបល់រួចមកនោះ។ បច្ចុប្បន្ននេះតុលាការត្រូវតែផ្តន្ទាទោសរាល់ជនទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលរួមភេទ ជាមួយដៃគូអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំគឺត្រូវចោទប្រកានពីបទចាប់រំលោភ។ការសម្រេចនេះបានកើតឡើងក្រោយពីមានករណីបុរសម្នាក់ដែលបានរួមភេទជាមួយក្មេងស្រី២នាក់អាយុ១១ឆ្នាំដូចគ្នា។

ក្រោមច្បាប់ចាស់ប្រសិនបើគ្មានភស្តុតាងអំពីការប្រើអំពើហឹង្សា ឬការបង្ខឹតបង្ខំទេនោះក រណីរួមភេទបែបនេះមិនត្រូវទទួរការចោទប្រកាន់ពីបទចាប់រំលោភទេ ប៉ុន្តែត្រូវចោទពីបទធ្វើទុក្ខទោសខាងផ្លូវភេទវិញ៕

image

Facebook Comments
Loading...