ការចោទប្រកាន់ការស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិក TikTok រំលោភលើសិទ្ធិឯកជនរបស់កុមារ

0
5933

វ៉ាស៊ីនតោន ៖ គណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធ និងក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យលើការចោទប្រកាន់ថា កម្មវិធីប្រជាប្រិយ TikTok ខកខានមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងគោលបំណងការពារភាពឯកជនរបស់កុមារ។

ការអភិវឌ្ឍគឺជាការធ្លាក់ចុះចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងផ្លូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតវីដេអូខ្លីដែលទទួលបានការពេញនិយមពីយុវវ័យ។ TikTok ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការត្រួតពិនិត្យរួមទាំងពីគណៈកម្មាធិការជាតិផ្តោតលើសន្តិសុខជាតិក្នុងការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសាជីវកម្មមេរបស់ចិន។

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាកំពុងសម្លឹងមើលការហាមឃាត់ TikTok ដោយស្នើឱ្យវាចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាការចោទប្រកាន់ដែលបានបដិសេធ។

បុគ្គលិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតនិងប្រភពមួយផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយមន្រ្តី FTC និងមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចោទប្រកាន់ដែលថា TikTok បានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានប្រកាសកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩៕

Facebook Comments
Loading...