វៀតណាមកាត់ ទោសអាមេរិចកាំងកំណើត វៀតណាមគុក១៤ឆ្នាំ!

0
854

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេបានផ្សាយអោយដឹងថាកាលពីថ្ងៃពុធទី២២សីហានេះតុលាការប្រជាជនក្រុងហូជីមិញបានកាត់ ទោសបុរស និង នារីម្នាក់ជនជាតិអាមេរិចដើមកំណើតវៀតណាមអោយជាប់គុក១៤ឆ្នាំពីបទផ្តយឡរំលំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម។

ចៅក្រមតុលាការប្រជាជនវៀតណាមបាននិយាយថា«អ្នកទាំងពីរពិតជាមានកំហុសពិតប្រាកដក្នុងរឿងប៉ុនប៉ងផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល ដូច្នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសអោយជាប់គុក១៤ឆ្នាំនិងត្រូវនីរទេសចេញពីប្រទេ សជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីទទួលទោសតាមកាលកំនត់។

Facebook Comments
Loading...